MANAGEMENTBUY-OUT

Een managementbuy-out is een bijzondere transactievariant, zowel voor koper als verkoper. Het is vaak een delicaat proces, waarbij de financiële haalbaarheid van de propositie niet altijd direct duidelijk is. Daar start onze meerwaarde. Wij kunnen snel en deskundig inschatten of een casus haalbaar is. Nadat een aankoopproces is ingezet, volgt doorgaans een bijzonder onderhandelingstraject. Dit vergt een faire invulling en een strakke begeleiding, want de foutenmarge is nihil en het afbreukrisico groot.

De structurering en financiering van dit soort aankooptransacties zijn van groot belang. De consequenties zijn groot, niet alleen voor koper en verkoper, maar vooral ook voor de onderneming zelf. Wij wegen alle belangen en zijn in staat eigen en vreemd vermogen naar behoeven te arrangeren. Indien er eigen vermogen van buitenaf benodigd is, vinden er onderhandelingen plaats met nog een extra partij. Dit maakt de transactie ook weer complexer en de beheersing nog relevanter.

Wij brengen de complexiteit terug tot overzichtelijke proporties. Door ons oog voor de essentie brengen we helderheid in de transactie en realiseren wij het beoogde eindresultaat.

VOOR MEER INFORMATIE, NEEM
CONTACT OP MET ROEL TER STEEG
VIA 088 20 60 330

u ziet de versnelling
wij schakelen.
oog voor de essentie