BOUW

Er zijn weinig sectoren die zo in de publieke belangstelling staan als de bouwsector. Vrijwel ieder onderwerp in deze sector wordt in een publiek debat besproken. Een drukke en competitieve sector ook, met 70.000 bedrijven die gemiddeld jaarlijks 70 miljard aan bouwproductie verwerken. Competitie leidt tot dynamiek: bouwprocesmanagement wordt steeds belangrijker, bouwers gaan zich meer en meer specialiseren en in toenemende mate ontstaan nieuwe contractvormen en samenwerkingsvormen tussen partijen. Dat vertaalt zich in actieve fusie-en-overnamebewegingen: naast transacties op landelijk niveau zien wij jaarlijks circa 30 tot 40 middelgrote regionale transacties.

Ons team van MBCF richt zich specifiek op de bouwsector. Wij kennen kopers en verkopers, nationaal en regionaal en onderhouden veelvuldige en langdurige relaties met directies, ondernemers, commissarissen en financiële partijen. We staan midden in de markt en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van corporate finance en de sector zelf. Daardoor hebben wij interessante ideeën over de meerwaarde die partijen elkaar kunnen bieden. Wij zijn in staat die meerwaarde inzichtelijk te maken, te vertalen naar bedrijfswaarde, aandelenprijs én financiering. Want ook op het gebied van financiering kunnen wij u begeleiden. Wij vormen in de gesprekken met banken een deskundige partij die als onafhankelijke buffer kan optreden. Onze onderbouwing en stempel kan net de noodzakelijke overtuiging bieden om ideeën en strategieën te realiseren.

Wij onderscheiden binnen de bouwsector de volgende deelsectoren:

Wilt u meer weten over onze dienstverlening binnen de bouwsector? Neemt u dan contact met ons op.

 

VOOR MEER INFORMATIE, NEEM
CONTACT OP MET PATRICK WIJFFELMAN
VIA 088 20 60 330

u ziet de stenen
wij het gebouw.
oog voor de essentie