TRANSACTION SERVICES

Het onzichtbare zichtbaar maken

Fusies, overnames en management buy-outs/ins zijn dynamische processen. Ondernemingsvisie, relevante ervaring, reactiesnelheid, pragmatisch handelen en flexibele werkwijze zijn benodigd om de transactie te doen slagen. Onze professionals werken zowel nationaal als international in multidisciplinaire teams en maken gebruik van specifieke ervaring en branchekennis binnen ons netwerk.

Transparantie, snelheid en pragmatisme zijn onze uitgangspunten. We hechten meer waarde aan een nuchtere onderzoeksaanpak die stoelt op sectorkennis, grondige analyses, ervaring en expertise dan aan het invullen van vragenlijsten en checklists. Dit resulteert in heldere en concrete conclusies die praktisch bruikbaar zijn bij het opstellen van overnamecontracten.

Transparante communicatie is daarbij vanzelfsprekend. Wij hechten eraan om ook tijdens de werkzaamheden onze opdrachtgever voortdurend op de hoogte te houden over de voortgang, de relevante conclusies en gesignaleerde risico's.

VOOR MEER INFORMATIE, NEEM
CONTACT OP MET BAS DEN OUDEN
VIA 088 20 60 330

het onzichtbare
zichtbaar maken.
oog voor de essentie