BUY SIDE DUE DILLIGENCE

Stel u wilt een bedrijf kopen. Het due diligence-onderzoek heeft als doel de financiële, fiscale, commerciële, operationele en strategische informatie te analyseren en te controleren. Ons Transaction Services team brengt de kansen, bedreigingen en value drivers in kaart om de (strategische) waarde van de acquisitie in een vroeg stadium te beoordelen. Ook het werkkapitaal, cashflowbeheer en keyperformance indicatoren worden beoordeeld en geanalyseerd. Ze bepalen de waarde van de over te nemen onderneming en helpen u tot een onderbouwde bieding te komen.

VOOR MEER INFORMATIE, NEEM
CONTACT OP MET BAS DEN OUDEN
VIA 088 20 60 330

het onzichtbare
zichtbaar maken.
oog voor de essentie